อาร์ตหน้าขาวหลังน้ำตาล

  ประเภทสินค้า:       กระดาษอาร์ตหน้าขาวหลังน้ำตาล CKB FoodBoxBoard   

  น้ำหนักมาตรฐาน:    80, 100, 110, 120, 125, 200, 250 แกรม

  ขนาด (แผ่น):         24×35, 25x36, 31×43 นิ้ว 

Visitors: 128,779