• ประเภทสินค้า: กระดาษปอนด์ น้ำหนักมาตรฐาน: 55, 60, 70, 80, 100, 120 แกรม ขนาด (แผ่น): 24x35, 28x40, 31x43 นิ้ว ยี่ห้อ: IPM, Express, Prisma, SCG (TPI), Doub...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษอาร์ตมัน น้ำหนักมาตรฐาน: 80, 85, 90, 100, 105, 115, 120, 128, 130, 157, 160 แกรม ขนาด (แผ่น,ม้วน): 24x35, 25x36, 28x40, 31x43 นิ้ว (ขนาดพิเศษ) ยี่ห้อ:...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษอาร์ตด้าน น้ำหนักมาตรฐาน: 80, 85, 90, 100, 105, 115, 120, 128, 130, 157, 160 แกรม ขนาด (แผ่น,ม้วน): 24x35, 25x36, 28x40, 31x43นิ้ว (ขนาดพิเศษ) ยี่ห้...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า น้ำหนักมาตรฐาน: 190, 210, 230, 260, 300, 310, 360, 420 แกรม ขนาด (แผ่น): 25x36, 31x43นิ้ว ยี่ห้อ: Hikote, OJI WhiteA...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า (มีเกรดหนาพิเศษ หรือ ขาวพิเศษ) น้ำหนักมาตรฐาน: 210, 230, 235, 250, 270, 300, 325, 350, 380แกรม ขนาด (แผ่น): 25x36, 31x43นิ้วขนาดพิเศ...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษถนอมสายตา น้ำหนักมาตรฐาน: 65, 70, 75, 100 แกรม ขนาด (แผ่น): 24×35, 31×43 นิ้ว ยี่ห้อ: Premium Care, Green read SCG, จริงใจ ประ...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษกล่องแป้งหลังขาว-เทา น้ำหนักมาตรฐาน: 230,250,270,300,350,400,450,500 แกรม ขนาด (แผ่น): 31x43, 35x43นิ้ว หน้าม้วน: หน้าม้วน 43 และขนาดอื่น...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษการ์ดขาว IK น้ำหนักมาตรฐาน: ขนาด (แผ่น): ยี่ห้อ: IK, SCG(TPI) ประเภทการใช้งาน ปกสมุด ปกหนังสือ งานพิมพ์ทั่วไป สมุดวาดเขียน เนื้อกระดาษสีขาว...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษอาร์ตเทียม LWC น้ำหนักมาตรฐาน: 58, 60.2, 64, 70แกรม ขนาด (แผ่น): หน้าม้วน (ไซด์พิเศษ) 24x35, 31x43นิ้ว ประเภทการใช้งาน นิตยสาร โปสเตอร์ ...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษปรู๊ฟ น้ำหนักมาตรฐาน: 45, 48.8 ขนาด (แผ่น): 24×35, 28×40, 31×43, 35×24 นิ้ว ยี่ห้อ: รัสเซีย, เกาหลี,IKPP ยุโรป, CAS ประเภทการใช้งาน หนั...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษแบงค์สี น้ำหนักมาตรฐาน: 55, 70, 100 แกรม ขนาด (แผ่น): 24×35, 31×43 นิ้ว ประเภทการใช้งาน ใบเสร็จ ตั๋ว คูปอง กระดาษสีที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหล...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษคาร์บอนเลส น้ำหนักมาตรฐาน: CB:54(ชั้นบน), CFB:50(ชั้นกลาง), CF:55(ชั้นล่าง) แกรม ขนาด (หน้าม้วน): 24×35, 31×43 นิ้ว ประเภทการใช้งาน เหมาะสำหรับงานฟอ...

  • ประเภทสินค้า: กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์ม น้ำหนักมาตรฐาน: 60, 80 แกรม ขนาด (แผ่น): F14, B4, A3, A4 ประเภทการใช้งาน เหมาะสำหรับงานฟอร์มต่อเนื่องที่ต้องการหลายสำเนา, ใบแจ้ง...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหนักมาตรฐาน: 70, 80 แกรม ขนาด (แผ่น): A4 ,A3 ประเภทการใช้งาน เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารเพื่อตอบสนองการใช้งานของเครื่องพิมพ์ และเครื่อง...
  • ประเภทสินค้า: กระดาษอัดลาย น้ำหนักมาตรฐาน: 105, 120, 160 แกรม ขนาด (แผ่น): 24×35, 31×43 นิ้ว ประเภทการใช้งาน หน้าปกนิตยสาร/ใบปลิว ซองจดหมาย ปฏิทิน บัตรอวยพร โปสเ...
  • ประเภทสินค้า: สติ๊กเกอร์ขาวมัน,สติ๊กเกอร์ขาวด้าน, PP, PVC น้ำหนักมาตรฐาน: 120 150 แกรม. ขนาด (แผ่น): 72x106 cm (ตัดเป็นไซด์พิเศษได้เช่น A3, A4) ประเภทการใช้งาน สต...
Visitors: 77,688