กระดาษกรวยน้ำ/อาหาร

  ประเภทสินค้า:       กระดาษกรวยน้ำ/อาหาร Purepack    

  น้ำหนักมาตรฐาน:    100 แกรม

  ขนาด (ม้วน):         602, 962 มม. 

Visitors: 127,848