คราฟ สีน้ำตาล

  ประเภทสินค้า: กระดาษคราฟท์         

  น้ำหนักมาตรฐาน: 80 - 380 แกรม

  ประเภทการใช้งาน

     เหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์และภาชนะหีบห่อ

  กระดาษคราฟท์ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหยาบ สีน้ำตาลตามสีของเนื้อไม้ที่นำมาทำเยื่อแล้วผลิตกระดาษแต่บางชนิดก็มีสีขาว เพราะใช้เยื่อฟอกขาวหรืออาจมีสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและความต้องการของตลาด

   เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 127,849