ร่วมงานกับเรา

 

ตำแหน่งงาน

- พนักงานฝ่ายขายกระดาษ

- พนักงานขายทางโทรศัพท์

- บัญชี/การเงิน

- ธุรการ

- หัวหน้าคลังสินค้า

- แมสเซนเจอร์ 

- ขับรถยก (โฟร์คลิฟ)

- ขับรถขนส่ง กระบะ - 6 ล้อ

- พนักงาน ยกของ

- แม่บ้าน

 

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบขับขี่ (ถ้ามี)

ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)

- ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

- รูปถ่าย 1 นิ้ว

- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

- หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)

- ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัคร

- ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

 
Visitors: 98,750