ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

 - พนักงานฝ่ายขายกระดาษ

 - พนักงานขายทางโทรศัพท์

 - บัญชี/การเงิน

 - ธุรการ 

 - หัวหน้าคลังสินค้า

 - แมสเซนเจอร์  

 - ขับรถยก (โฟร์คลิฟ)

 - ขับรถขนส่ง กระบะ - 6 ล้อ

 - พนักงาน ยกของ

 - แม่บ้าน

หลักฐานการสมัคร

 - สำเนาบัตรประชาชน

 - สำเนาทะเบียนบ้าน

 - ใบขับขี่ (ถ้ามี)

 - ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)

 - ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

 - รูปถ่าย 1 นิ้ว

 - สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

 - หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)

 - ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัคร

 - ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

Visitors: 128,779