กระดาษเคมี

            ประเภทสินค้า:         กระดาษเคมี       

            น้ำหนักมาตรฐาน:     55 แกรม 

            ขนาด (แผ่น):          9.5 x 11 นิ้ว

       ประเภทการใช้งาน

  •     ใบเสร็จ
  •     ใบส่งของ
  •     สลิปเงินเดือน

 

ออกแบบมาสำหรับใช้เป็นแบบฟอร์มทางธุรกิจ

       เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 98,753