กระดาษเคมี

  ประเภทสินค้า:         กระดาษเคมี       

  น้ำหนักมาตรฐาน:      55 แกรม 

  ขนาด (แผ่น):           9.5 x 11 นิ้ว

  ประเภทการใช้งาน

  •     ใบเสร็จ
  •     ใบส่งของ
  •     สลิปเงินเดือน 


  ออกแบบมาสำหรับใช้เป็นแบบฟอร์มทางธุรกิจ

  เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 128,779