กระดาษคราฟ

ประเภทสินค้า: กระดาษคราฟท์         

น้ำหนักมาตรฐาน: 80 - 380 แกรม

ประเภทการใช้งาน

     เหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์และภาชนะหีบห่อ

กระดาษคราฟท์ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหยาบ สีน้ำตาลตามสีของเนื้อไม้ที่นำมาทำเยื่อแล้วผลิตกระดาษแต่บางชนิดก็มีสีขาว เพราะใช้เยื่อฟอกขาวหรืออาจมีสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและความต้องการของตลาด

       เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 98,749