กระดาษคราฟ

  ประเภทสินค้า:        กระดาษคราฟท์         

  น้ำหนักมาตรฐาน:     80 - 380 แกรม

  ประเภทการใช้งาน

     เหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์และภาชนะหีบห่อ


  กระดาษคราฟท์ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหยาบ สีน้ำตาลตามสีของเนื้อไม้ที่นำมาทำเยื่อแล้วผลิตกระดาษแต่บางชนิดก็มีสีขาว เพราะใช้เยื่อฟอกขาวหรืออาจมีสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและความต้องการของตลาด

  เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 128,779