กระดาษคราฟ

            ประเภทสินค้า:         กระดาษคราฟท์         

            น้ำหนักมาตรฐาน:     80 - 380 แกรม

       ประเภทการใช้งาน

             เหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์และภาชนะหีบห่อ

กระดาษคราฟท์ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหยาบ สีน้ำตาลตามสีของเนื้อไม้ที่นำมาทำเยื่อแล้วผลิตกระดาษแต่บางชนิดก็มีสีขาว เพราะใช้เยื่อฟอกขาวหรืออาจมีสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและความต้องการของตลาด

       เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 72,948