อัดลาย

            ประเภทสินค้า:         กระดาษอัดลาย

            น้ำหนักมาตรฐาน:     105, 120, 160 แกรม

             ขนาด (แผ่น):         24×35, 31×43 นิ้ว

 

       ประเภทการใช้งาน

  •     หน้าปกนิตยสาร/ใบปลิว
  •     ซองจดหมาย
  •     ปฏิทิน
  •     บัตรอวยพร
  •     โปสเตอร์

กระดาษอาร์ตที่มีความแข็งแรงสูงและสวยงามด้วย ลายหนังไก่ หรือลายผ้า ที่ถูกอัดลงบนผิวของกระดาษ    

 

       เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 72,948