อัดลาย

  ประเภทสินค้า:         กระดาษอัดลาย ลายผ้า, หนังไก่
  น้ำหนักมาตรฐาน:      105, 120, 160 แกรม

  ขนาด (แผ่น):         24×35, 31×43 นิ้ว

  ประเภทการใช้งาน

  •     หน้าปกนิตยสาร/ใบปลิว
  •     ซองจดหมาย
  •     ปฏิทิน
  •     บัตรอวยพร
  •     โปสเตอร์


  กระดาษอาร์ตที่มีความแข็งแรงสูงและสวยงามด้วย ลายหนังไก่ หรือลายผ้า ที่ถูกอัดลงบนผิวของกระดาษ    

  เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 126,778