ถ่ายเอกสาร

ประเภทสินค้า:         กระดาษถ่ายเอกสาร   

น้ำหนักมาตรฐาน:     70, 80 แกรม

ขนาด (แผ่น):         A4 ,A3

ประเภทการใช้งาน

       เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารเพื่อตอบสนองการใช้งานของเครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสารเป็นอย่างดี

กระดาษที่มีความแข็งแรงของผิวหน้าสูงและปราศจากฝุ่นหรือขุยกระดาษ เหมาะสำหรับนำไปแปรรูปด้วยการพิมพ์ และเจาะรูหนามเตยเพื่อผลิตเป็นฟอร์มต่อเนื่อง

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

 

Visitors: 98,744