ถ่ายเอกสาร

  ประเภทสินค้า:         กระดาษถ่ายเอกสาร   

  น้ำหนักมาตรฐาน:     70, 80 แกรม

  ขนาด (แผ่น):          A4 ,A3

  ประเภทการใช้งาน

       เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารเพื่อตอบสนองการใช้งานของเครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสารเป็นอย่างดี

  กระดาษที่มีความแข็งแรงของผิวหน้าสูงและปราศจากฝุ่นหรือขุยกระดาษ เหมาะสำหรับนำไปแปรรูปด้วยการพิมพ์ และเจาะรูหนามเตยเพื่อผลิตเป็นฟอร์มต่อเนื่อง

  เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

 

Visitors: 128,778