คอมพิวเตอร์ฟอร์ม

ประเภทสินค้า:         กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์ม     

น้ำหนักมาตรฐาน:     60, 80 แกรม

ขนาด (แผ่น):         F14, B4, A3, A4

ประเภทการใช้งาน

       เหมาะสำหรับงานฟอร์มต่อเนื่องที่ต้องการหลายสำเนา, ใบแจ้งหนี้

กระดาษที่มีความแข็งแรงของผิวหน้าสูงและปราศจากฝุ่นหรือขุยกระดาษ เหมาะสำหรับนำไปแปรรูปด้วยการพิมพ์ และเจาะรูหนามเตยเพื่อผลิตเป็นฟอร์มต่อเนื่อง

 เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 98,743