คอมพิวเตอร์ฟอร์ม

  ประเภทสินค้า:         กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์ม     

  น้ำหนักมาตรฐาน:      60, 80 แกรม

  ขนาด (แผ่น):         F14, B4, A3, A4

  ประเภทการใช้งาน

       เหมาะสำหรับงานฟอร์มต่อเนื่องที่ต้องการหลายสำเนา, ใบแจ้งหนี้

  กระดาษที่มีความแข็งแรงของผิวหน้าสูงและปราศจากฝุ่นหรือขุยกระดาษ เหมาะสำหรับนำไปแปรรูปด้วยการพิมพ์ และเจาะรูหนามเตยเพื่อผลิตเป็นฟอร์มต่อเนื่อง

  เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 127,845