คาร์บอนเลส

ประเภทสินค้า:         กระดาษคาร์บอนเลส       

น้ำหนักมาตรฐาน:     CB:54(ชั้นบน), CFB:50(ชั้นกลาง), CF:55(ชั้นล่าง) แกรม

ขนาด (หน้าม้วน):    24×35, 31×43 นิ้ว

ประเภทการใช้งาน         เหมาะสำหรับงานฟอร์มต่อเนื่องที่ต้องการหลายสำเนา

กระดาษที่เคลือบผิวด้วยสารเคมี แบ่งเป็นทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

CB (ชั้นบน)   CFB (ชั้นกลาง)  CF (ชั้นล่าง) 

 

 เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 98,749