คาร์บอนเลส

  ประเภทสินค้า:         กระดาษคาร์บอนเลส       

  น้ำหนักมาตรฐาน:     CB:54(ชั้นบน), CFB:50(ชั้นกลาง), CF:55(ชั้นล่าง) แกรม

  ขนาด (หน้าม้วน):      24×35, 31×43 นิ้ว

  ประเภทการใช้งาน         

  • เหมาะสำหรับงานฟอร์มต่อเนื่องที่ต้องการหลายสำเนา


  กระดาษที่เคลือบผิวด้วยสารเคมี แบ่งเป็นทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ CB (ชั้นบน)   CFB (ชั้นกลาง)  CF (ชั้นล่าง)  

  เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 127,848