ปรู๊ฟ

            ประเภทสินค้า:         กระดาษปรู๊ฟ              

            น้ำหนักมาตรฐาน:     45, 48.8

            ขนาด (แผ่น):          24×35, 28×40, 31×43, 35×24 นิ้ว

            ยี่ห้อ:                     นอร์สเค้, IKPP ยุโรป

       ประเภทการใช้งาน

  •     หนังสือพิมพ์
  •     หนังสือแบบเรียน
  •     วารสาร
  •     เอกสารที่ไม่ต้องการคุณภาพมาก

 

กระดาษ ปรู๊ฟ เป็นกระดาษที่ผลิตทั้งจากเยื่อ Recycle และเยื่อบริสุทธ์ ลักษณะกระดาษเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ     

     

Visitors: 66,610