อาร์ตด้าน

            ประเภทสินค้า:         กระดาษอาร์ตด้าน                  

            น้ำหนักมาตรฐาน:     80, 85, 90, 100, 105, 115, 120, 128, 130, 157, 160 แกรม

            ขนาด (แผ่น,ม้วน):    24x35, 25x36, 28x40, 31x43นิ้ว (ขนาดพิเศษ)

            ยี่ห้อ:                     Sun, Sunbrite, SCG (TPI), Double A, Oji, Kinmari, Daio

       ประเภทการใช้งาน

  •     นิตยสาร
  •     หนังสือ
  •     โปสเตอร์
  •     แผ่นพับ

 

เป็นกระดาษเคลือบผิวสองด้านและผ่านการขัดผิว เนื้อกระดาษแน่นมีสีขาวผิวเรียบ 

        เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 72,944