อาร์ตมัน

ประเภทสินค้า:         กระดาษอาร์ตมัน              

น้ำหนักมาตรฐาน:     80, 85, 90, 100, 105, 115, 120, 128, 157 แกรม

ขนาด (แผ่น,ม้วน):   24x35, 25x36, 28x40, 31x43 นิ้ว (ขนาดพิเศษ)

ยี่ห้อ:                      Sunbrite, Chenming, Nevia, SCG , Double A , OJI, Kinmari

ประเภทการใช้งาน

  •     นิตยสาร
  •     หนังสือ
  •     โปสเตอร์ 
  •     แผ่นพับ

 

เป็นกระดาษเคลือบผิวสองด้านและผ่านการขัดผิว เนื้อกระดาษแน่นมีสีขาวผิวเรียบเทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ 

Visitors: 98,749