ปอนด์

ประเภทสินค้า:          กระดาษปอนด์               

น้ำหนักมาตรฐาน:      55, 60, 70, 80, 100, 120 แกรม

ขนาด (แผ่น):          24x35, 28x40, 31x43 นิ้ว

ยี่ห้อ:                     IPM, Express, Prisma, SCG (TPI), Double A, บูรพา, บางปะอิน, เทพพัฒนา

ประเภทการใช้งาน

  •      ฉลาก
  •      หนังสือแบบเรียน
  •      ใบปลิว
  •      โบว์ชัวร์ 
  •      สมุดวาดเขียน
  •      หนังสือทั่วไป    

กระดาษปอนด์ เป็น กระดาษพิมพ์เขียนทั่วไปมีเนื้อสีขาว เรียบ ทำจากเยื่อเคมีทั้งไม้ประเภทไม้เนื้ออ่อนและเนื้อแข็งที่ได้รับการฟอกสี และขจัดลิกนิน (lignin) ออกแล้ว (ลินิน คือ สารเคมีชนิดหนึ่ง ) ที่มีในเนื้อไม้ ถ้าขจัดออกไปไม่หมดจะทำให้กระดาษมีสีคล้ำลง เมื่อทิ้ง ไว้ในอากาศนาน ๆ เพราะลิกนินจะทำปฎิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วเกิดสีคล้ำ) ฉะนั้น เมื่อเก็บไว้นาน ๆ จึงไม่เปลี่ยนสีและไม่กรอบง่าย

 เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

Visitors: 98,749