เกี่ยวกับเรา

        บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารกว่า 20 ปี ทางบริษัทฯได้คัดสรรและจำหน่ายกระดาษทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกใช้งานกระดาษให้เหมาะสมกับงานพิมพ์แต่ละประเภทพร้อมด้วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการพิมพ์กับลูกค้าให้ดียิ่งๆขึ้นไป

       บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด มีคลังจัดเก็บกระดาษที่เป็นระบบบริหารคลังสินค้าเก็บกระดาษที่มีมาตรฐาน เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีระบบการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเราตั้งใจ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทจัดจำหน่ายกระดาษชั้นนำของประเทศ และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยให้มีความแข็งแกร่งพร้อมแข่งขันในระดับภูมิภาคและเพื่อรองรับในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

 

Visitors: 127,843